Planten

Webmaster 0 4

Op een strand wat breed genoeg is kunnen zich nieuwe duintjes ontwikkelen. Vaak gebeurd dat op plekken waar wieren zijn aangespoeld. Deze wieren geven nutriënten af aan de bodem, zodat er planten kunnen gaan groeien. Bloeiende planten maken het Groene Strand tot een paradijs voor insecten. Zie je geen insecten, geef het wel door als je bloeiende planten hebt gezien.

Over het project

Webmaster 0 4

Onze Nederlandse stranden zijn bijzondere gebieden. Ze vormen een belangrijke ontmoetingsplaats voor mensen met de natuur. Miljoenen mensen bezoeken jaarlijks deze unieke stranden, om tot rust te komen en te genieten. Niet alleen in de zomerperiode maar ook in het voor- en naseizoen én zelfs in de winter is het de laatste decennia steeds drukker geworden op de stranden.  

Leven op strand

Webmaster 0 4

Enkele kleine kreeftachtigen en wormen zijn in staat om te leven in de barre omstandigheden op het zandstrand. Meerdere planten die goed tegen zout kunnen en een kleinere behoefte hebben aan nutriënten lukt dat ook. Op de hogere strandgedeeltes leven een paar gespecialiseerde insecten, zoals vliegen en kevers.

Vervuiling en afval

Webmaster 0 2

De natuur op het strand heeft een schoon strand nodig. Heb je afval waargenomen of opgeruimd? Of heb je groepen vrijwilligers zien opruimen? Geef je waarnemingen door. Met deze kennis kan in kaart gebracht worden hoeveel afval en vervuiling er aanwezig is.

Activiteiten mensen

Webmaster 0 4

Geef door welke menselijke invloeden je tijdens een strandbezoek hebt waargenomen. Bij menselijke invloeden gaat het om aspecten als het aantal wandelaars en de aanwezigheid van honden en voertuigen. Dankzij je waarnemingen kan onderzocht worden wat het gevolg is van het vergroten van de ruimte voor natuur op stranden en het groen beheren van stranden.

RSS

Back To Top