Vervuiling en afval

Webmaster 0 2

De natuur op het strand heeft een schoon strand nodig. Heb je afval waargenomen of opgeruimd? Of heb je groepen vrijwilligers zien opruimen? Geef je waarnemingen door. Met deze kennis kan in kaart gebracht worden hoeveel afval en vervuiling er aanwezig is.

RSS

Back To Top