Handleiding

Ontdek wat er leeft op het strand en geef je waarnemingen door!

Hoe werkt het:

in de interactieve informatievoorziening ONTDEK HET STRANDLEVEN kan je kennis maken met natuur op het strand.
Je kunt ook direct op zoek naar een soortgroep of soort door op TEL EN GEEF DOOR te klikken.
Als je je waarnemingen doorgeeft, dan help je mee aan het vergroten van de kennis over het vóórkomen van soorten en de menselijke activiteiten op het strand.

Je doet dit door met + en – te kiezen voor een aantalsklasse.
Sta je internet browser toe om je huidige locatie te gebruiken, dan word je waarneming opgeslagen. 

Kies ook altijd de juiste toestand van wat je zag of aantrof (bijvoorbeeld 'ter plaatse levend', 'dood', of 'aangespoeld'). 
Heb je wel gelet op een bepaalde soort, maar heb je deze niet gezien, dan kun je dit nog steeds doorgeven,
namelijk door ‘Afwezig’ op te slaan als waarneming. 
Deze nulwaarnemingen zijn ook belangrijk, want we leren daarvan hoe het met de populaties van de soorten gaat!

Houd bij het doorgeven van aantallen rekening met een zoektraject van circa 10 meter lang en 4 meter breed.

Eenmalige registratie bij de Groene Strand webapp maakt het mogelijk waarnemingen te wijzigen en terug te zien in MIJN GROENE STRAND APP, in overzichten en op een landkaartje. Hier kun je door de rode ballon in de kaart te verplaatsen de locatie van je waarneming achteraf wijzigen en zo ook achteraf waarnemingen doorgeven. 

Via het Forum kan je vragen stellen en waarnemingen met elkaar bespreken.

Waarnemingen kunnen via sociale media gedeeld worden met anderen en worden na validatie via de Nationale Databank Flora en Fauna beschikbaar gesteld aan (natuur)instanties. Zo dragen jouw waarnemingen bij aan het beschermen van de natuur en biodiversiteit op het strand. 

Veel dank voor je inzet en je waarnemingen!

Met één druk op de knop de webapp openen?
Voeg dan de link naar de webapp toe aan het startscherm van je mobiele telefoon:

iOS (Apple)

Android

Back To Top