Tel en geef door

Geef aantallen door over een loopafstand van circa 10 meter. Kijk tot 2 meter links en rechts van je. Selecteer de toestand van het dier of wier door het juiste rondje aan te klikken.

U bent niet ingelogd, uw waarnemingen worden anoniem opgeslagen!

  
 
 
   
Zoeken
 

Vogels

Geef hier waarnemingen door waarvan je de soortnaam niet weet.

Maak een schatting van het aantal aanwezige vogels in een cirkel tot ca. 100 m om je heen. Op het strand zie je allerlei strand-, zee en trekvogels. Ze vinden hier voedsel en rust. Sommige vogels broeden er en brengen hun jongen groot. Rust is nodig om weer tot actie te kunnen komen. 

Main Image
Ga naar gerelateerde link

Drieteenstrandloper
Calidris alba
Ca. 20 cm. Drieteenstrandlopers zie je vaak voor de golven uitrennen. Je herkent ze aan de zwarte poten en korte snavel. Ze hebben inderdaad maar drie tenen, die naar voren wijzen. In de winter heeft het verenkleed veel wit, in het voorjaar als ze wegtrekken, wordt het roodbruin.
Main Image
Ga naar gerelateerde link

Bonte strandloper
Calidris alpina
Ca. 20 cm. Een kleinere strandloper met zwarte poten en een aan de punt wat gebogen snavel. Het zomerkleed toont een onmiskenbare zwarte vlek op de buik. De kruin is dan kastanjebruine, net als de bovenkant van de vleugels en rug. Oorstreek en keel grijswit.
Main Image
Ga naar gerelateerde link

Steenloper
Arenaria interpres
Ca. 24 cm. Steenlopers hebben een zwart-witte kop, een kenmerkende tekening van bruin en oranje veren en een witte streep op de rug. De poten zijn oranje. Het snaveltje is kort. Het winterkleed is grijs, zwart, wit. In de vlucht zie je de opvallende witte stuit en rug.
Main Image
Ga naar gerelateerde link

Kanoet
Calidris canutus
Ca. 25 cm. Forse strandloper. Poten vrij kort, snavel middellang. Korte hals. Poten wat groenig. De buik is in de zomer bruinrood en  in de winter wit. Flanken vaak kenmerkend gestreept. Vaak te zien in groepjes op ondergelopen delen van het strand. 
Main Image
Ga naar gerelateerde link

Paarse strandloper
Calidris maritima
Ca. 20 cm. Vaak op hard substraat als dammen of dijken. Korte vuilgele of oranje poten en een aan de basis gele, naar de punt zwarte snavel. Keel en buik grijswit en bruin gevlekt. Oogring grijswit, witte vleugelstrepen en staartzijden. Verenkleed in de winter met een paarsbruine gloed.
Main Image
Ga naar gerelateerde link

Stormmeeuw
Larus canus
Ca. 40 cm. Relatief kleine meeuw. Poten en snavel in volwassen kleed geelgroen. De iris is vaak donker. Kleine witte ronde kop. Onderste delen en staart wit. Rug is iets donkerder grijs dan Kokmeeuw en Zilvermeeuw. Vleugelpunt zwart met witte toppen aan de handpennen.    
Main Image
Ga naar gerelateerde link

Zilvermeeuw
Larus argentatus
Ca. 56 cm. Volwassen dieren met een zilvergrijze rug en grijsroze poten. Kop, staart en onderste delen zijn wit. Dikke gele snavel met onderaan een rode vlek. Vleugelpunten zwart, veren met een wit topje. In rust staan Zilvermeeuwen vaak wat hoger op het strand, de snavel in de rugveren gestoken.  
Main Image
Ga naar gerelateerde link

Kleine mantelmeeuw
Larus fuscus
Ca. 52 cm. Een volwassen Kleine Mantelmeeuw kenmerkt zich door de donkergrijze rug en opvallend gele poten. Kop, staart en onderste delen zijn wit. De dikke snavel is geel met een rode vlek op de ondersnavel. De vleugelpunt is zwarter en de veren hebben een kleinere witte top dan de Zilvermeeuw.   
Main Image
Ga naar gerelateerde link

Grote mantelmeeuw
Larus marinus
Ca. 70 cm. Grootste meeuw ter wereld. Een volwassen exemplaar heeft een donkergrijze rug en grijsroze poten. De kop, staart en onderste delen zijn wit. De zeer dikke snavel is geel met een rode vlek op de ondersnavel. De vleugelpunt is duidelijk minder zwart dan bij de Kleine mantelmeeuw. 
Main Image
Ga naar gerelateerde link

Kokmeeuw
Chroicocephalus ridibundus
Ca. 35 cm. Een kleine meeuw met een bruine kopkap in zomerkleed en witte oogleden. In de winter is de kop lichter met een donkere vlek op de oorstreek. De snavel en de poten zijn rood. De vleugel heeft een duidelijk witte voorrand en de vleugelpunt is donker. De rug is lichtgrijs van kleur.
Main Image
Ga naar gerelateerde link

Zwartkopmeeuw
Ichthyaetus melanocephalus
Ca. 38 cm. Iets forser dan Kokmeeuw met in zomerkleed een zwarte kopkap en eveneens witte oogleden. De snavel en de poten zijn bloedrood. De rug is lichtgrijs van kleur en de vleugeltop is opvallend wit zonder, of met weinig, donkere tekening. 
Main Image
Ga naar gerelateerde link

Bontbekplevier
Charadrius hiaticula
Ca. 18 cm. Compacte plevier met een zwarte band over de borst, langs het oog en over het voorhoofd. Bovenste delen lichtbruin en onderste delen wit. Poten oranje en snavel oranje met donkere punt. Witte halsband, voorhoofd en wit vlekje achter het oog.  
Main Image
Ga naar gerelateerde link

Kleine plevier
Charadrius dubius
De Kleine plevier heeft een opvallende gele oogring. Soms verward met de Bontbekplevier, maar deze heeft geen gele oogring en een oranje snavel in plaats van zwart. Ook zijn de poten lichtroze en niet oranje.
Main Image
Ga naar gerelateerde link

Zilverplevier
Pluvialis squatarola
Ca. 27 cm. Grote plevier met zwartgrijs gevlekte bovenste delen en in zomerkleed zwarte onderste delen met een witte zijhals, wenkbrauw en onderstaart. Poten en snavel zwart. In vlucht met een brede witte vleugelstreep en stuit. Zwarte oksel zeer kenmerkend in alle kleden. 
Main Image
Ga naar gerelateerde link

Strandplevier
Charadrius alexandrinus
Ca. 16 cm. Kleine plevier met grijsbruine bovenste delen en witte onderste delen. Poten en snavel zwart. De kop oogt licht, met een brede witte halsband, keel en voorhoofd. Klein zwart vlekje boven het witte voorhoofd, op de zijhals en achter het oog. Achterhoofd roodbruin. 
Main Image
Ga naar gerelateerde link

Scholekster
Haematopus ostralegus
Ca. 40 cm. Overwegend zwartwitte vogel met felrode snavel en iris. Bovenste delen zwart en onderste delen wit. Poten donkerroze. In vlucht met opvallend witte vleugelstreep, witte rugwig en witte staart met zwarte eindband.
Main Image
Ga naar gerelateerde link

Kluut
Recurvirostra avosetta
Ca. 44 cm. De Kluut is opvallend zwartwit getekend. De dunne zwarte snavel is sterk opgewipt aan het einde, wat uniek is in Nederland. De poten zijn lang en licht blauwgrijs van kleur.
Main Image
Ga naar gerelateerde link

Grote stern
Thalasseus sandvicensis
Ca. 42 cm. Forse stern (formaat als kleine meeuw) met licht, grijswit verenkleed. Opvallend scherp afgesneden zwarte kopkap die onder het oog doorloopt en op het achterhoofd een kuif vormt. Lange, grotendeels donkere snavel met een duidelijk gele punt. De poten zijn donker.
Main Image
Ga naar gerelateerde link

Visdief
Sterna hirundo
Ca. 35 cm. Slanke, langgerekte vogel met voornamelijk grijswit verenkleed. Scherp afgesneden zwarte kopkap die onder het oog doorloopt tot in de nek. De dunne rode snavel is licht gebogen en heeft een zwart uiteinde. De poten zijn rood. Zittend steekt de staart niet voorbij de vleugelpunt.    
Main Image
Ga naar gerelateerde link

Dwergstern
Sternula albifrons
Ca. 23 cm. Zeer kleine stern (half zo groot als Visdief). Opvallend scherp afgesneden zwarte kopkap die onder het oog doorloopt tot in de nek. Het voorhoofd is wit. De dunne gele snavel is licht gebogen met aan het uiteinde een spitse zwarte punt. De poten zijn geel.
Main Image
Ga naar gerelateerde link

Noordse stern
Sterna paradisaea
Ca. 33 cm. Lijkt erg op Visdief! Slanke, langgerekte vogel met vooral grijs verenkleed. Scherp afgesneden zwarte kopkap die onder het oog doorloopt tot in de nek. De dunne rode snavel is licht gebogen zonder zwart uiteinde. De poten zijn rood. Zittend steekt de staart voorbij de vleugelpunt.
Main Image
Ga naar gerelateerde link

Rosse grutto
Limosa lapponica
Ca. 35 cm. Vrij grote steltloper met een duidelijk omhooggebogen snavel (donker of met rosse basis). Onderste delen en kop donker bruinrood of lichter bruinwit. Rug zwartachtig en vleugels grijs met zwarte punten. Poten zwart. Witte rugwig in vlucht.   
Main Image
Ga naar gerelateerde link

Eider eend
Somateria mollissima
Ca. 65 cm. Forse eend met een dik lijf en grote kop. Mannetjes zijn overwegend wit met een zwarte kopkap, buik, zijborst en staart. Nek groen en borst met roze tint. Vrouwtjes zijn bruin met zwart gebandeerde flanken en een lichte snavelpunt. De snavel is opvallend lang en wigvormig. 
Main Image
Ga naar gerelateerde link

Sneeuwgors
Plectrophenax nivalis
Ca. 16 cm. Forse zangvogel met witte onderste delen en een geelbruine tint op kop, zijborst en rug. Snavel gelig met zwarte punt. Stuit, staartzijden en vleugelbasis wit met zwarte vleugelpunt. 
Main Image
Ga naar gerelateerde link

Strandleeuwerik
Eremophila alpestris
Ca. 17 cm. Herkenbaar aan het zwart met gele koppatroon. Onderste delen wit en bovenste delen zandkleurig bruin. Snavel grijzig met donkere punt. 
Main Image
Ga naar gerelateerde link

Tureluur
Tringa totanus
Ca. 25 cm. Adulte vogels hebben een felrode snavelbassi en potens, deze zijn oranje bij jonge vogels in het najaar. Bovenste delen grijsbruin. Borst en buik gestippeld of gestreept met lichte grondkleur. In vlucht witte vleugelachterrand en witte rugwig.
Main Image
Ga naar gerelateerde link

Zeekoet
Uria aalgae
Ca. 43 cm. De Zeekoet overwintert op zee voor de kust en komt hoogstens verzwakt op het strand. Herkenbaar aan de bruinige bovendelen en witte onderdelen en de lage ligging in het water. De donkere snavel is lang en puntig. Oksels en flanken met een donkere tekening. De vleugelachterrand is wit.
Main Image
Ga naar gerelateerde link

Wulp
Numenius arquata
Ca. 52 cm. Grote bruine steltloper met onmiskenbaar lange, omlaaggebogen snavel. Buik en onderstaart licht. Poten grijs. In vlucht is een witte rugwig zichtbaar en donkere vleugelpunten. 
Main Image
Ga naar gerelateerde link

Alk
Alca torda
Ca. 40 cm. De Alk overwintert op zee voor de kust en komt hoogstens verzwakt op het strand. Ligt opvallend laag in het water. Zwarte bovenste en witte onderste delen. De dikke snavel is stomp met vaak verticale witte lijntjes. Oksels en flanken wit, zonder donkere tekening. Vleugelachterrand wit.
Main Image
Ga naar gerelateerde link

Lepelaar
Platalea leucorodia
Ca. 90 cm. Grote, overwegend witte vogels met lange zwarte poten. Onmiskenbaar door lange lepelvormige snavel met een geel uiteinde bij volwassen vogels. Volwassen dieren hebben eveneens een gele keel, borstvlek en opvallende kuif.  
Main Image
Ga naar gerelateerde link
Columns Display
Show/Hide Columns and Drag the Icon to Reorder
Show rows with value thatAndClear
Export

Back To Top